Kurzy pro veřejnost

STématem využívání iPadů ve vzdělávání se zabýváme od května 2011 a od ledna 2012 prošlo našimi kurzy více než 3500 učitelů a pedagogických pracovníků. Kurzy jsou určeny speciálním pedagogům, asistentům učitele, logopedům, rodičům, ale také učitelům běžných ZŠ, nejen těm, kteří chtějí využívat iPady s dětmi s poruchami učení nebo integrují žáky s postižením. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jsou přístupné školním kolektivům i jednotlivcům, včetně rodičů i dalších zájemců. 

Jsme certifikovaní Apple lektoři (APD) a členky programu Apple Distinguished Educators.

Podrobný popis a podmínky všech kurzů  včetně možnosti výjezdů do vašich škol a organizací najdete v PDF souboru –Akreditované vzdělávací programy (PDF) 

 1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)
 2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením
 3. Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 4. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 5. Využití tabletů ve vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ, u žáků se SPU a žáků ,jejichž mateřským jazykem není čeština
 6. Tablet jako nástroj v pedagogické praxi 
 7. Podpora integrovaných žáků prostřednictvím dotykových technologií
 8. Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity

KURZY AAK (podrobnější informace)

9. AAK s důrazem na rozvoj jádrové slovní zásoby

10. Úprava a tvorba AAK materiálů s využitím jádrové slovní zásoby

Akreditované vzdělávací programy (PDF) – leták ke stažení

ZDE najdete formulář k přihlášení na kurzy

ŠKOLÁM NABÍZÍME KURZY VHODNÉ PRO ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE ŠABLON OPVV 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

varianty: a) čtenářská pre/gramotnost  b) matematická pre/gramotnost

 • Rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti s pomocí technologií
 • Rozvoj předmatematické a matematické gramotnosti s pomocí technologií

Leták k šablonám

podrobnosti ke kurzům ze  šablon zde

Pokud máte zájem o výjezd do vašeho zařízení, kontaktujte nás, prosím, rovnou.

Administrace kurzů a případné dotazy: Iva Jelínková

 • email: iva@i-sen.cz
 • mobil: 604 344 398 (v odpoledních hodinách)